Laboratórna keramika

Glazované keramické laboratórne pracovné platne od firmy AGROB BUCHTAL Slovensko spĺňajú všetky požiadavky pre bezpečnú prácu na laboratórnych stoloch a laboratórnych plochách. Povrch takto upraveného laboratórneho stola, alebo inej pracovnej plochy je jednotný, tesne uzavretý, s plynulým prechodom k zaobleným hranám okraja stola, cez ktoré nepretečie žiadna chemikália mimo pracovnej plochy ani na podlahu. Všetky okrajové časti sú kombinovateľné s veľkoformátovými platňami AGROB BUCHTAL KerAion a to až do veľkosti 120 x 120 cm, čím sa množstvo špár na pracovnej ploche redukuje na minimum. Hrúbka platní do 8 mm zabezpečuje vďaka nízkej hmotnosti keramiky výbornú nosnosť a statiku spodných častí stolov.


Vlastnosti laboratórnej keramiky:

  • odolnosť voči kyselinám
  • lúhom
  • chemikáliám
  • čistiacim prostriedkom
  • vysokému tlaku
  • farebná stálosť
  • nehorľavosť
  • antistaickosť

Pri najväčšej záťaži spôsobenej a častým používaním agresívnych kyselín a iných vysoko agresívnych chemikálií doporučujeme použiť špárovaciu hmotu na báze epoxidu.Formáty

Formát obkladov
144 x 144 x 8 mm
294 x 294 x 8 mm
592 x 592 x 8 mm
592 x 892 x 8 mm
892 x 892 x 8 mm
592 x 1192 x 8 mm
1270 x 740 mm
1280 x 900 mm
Viac ako 1,26 x 1,26 m
Tvarovky s previsom
294 x 72 x 42 x 8 mm

Rohy laboratórneho stola
72 x 72 x 42 x 8 mm
72 x 72 x 15 x 8 mm

Laboratórne tvarovky bez previsu
144 x 72 x 15 x 8 mm
218 x 72 x 15 x 8 mm
220 x 72 x 15 x 8 mm
294 x 72 x 15 x 8 mm