Zdravotníctvo

Predstavujeme vám projekt Green Hospital - Healthcare Innovation ROOM 2525® ,v ktorom sa skúšobne v praxi využívajú všetky dostupné technológie a materiály, ako základ benefitu pre pacienta a nákladové položky, ktoré sú spojené s každou hospitalizáciou.

Použité keramické materiály AGROB BUCHTAL boli vybrané na základe high- tech vlastností, ktoré zohľadňujú NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ KONCENTRÁCIE PRACHOVÝCH ČASTÍC A MIKROBIOLOGICKÝCH FAKTOROV V PRIESTOROCH NEMOCNIČNÉHO ZARIADENIA a mechanizmy prenosu a faktory prenosu nozokomiálnej nákazy.

AGROB BUCHTAL samočistiace obklady a dlažby s úpravou „hytect“ sú určené špeciálne pre nemocnice, oddelenia s dlhodobo hospitalizovanými pacientmi, infekčné a rádiologické oddelenia, kardiologické centrá, onkologické oddelenia, kúpeľné a liečebné domy, v ktorých z dôvodu vysokej koncentrácii ľudí a nedostatočného dodržiavania hygienických predpisov dochádza k rýchlemu šíreniu nákazlivých druhov ochorení.

V tejto oblasti spĺňajú najvyšší hygienický a bezpečnostný štandard.

Protišmyková úprava je v zmysle DIN a STN noriem pre bezpečnosť chodiacich.

Nemocnice budúcnosti vnímame ako priestor, v ktorom pacienti dostanú zodpovedajúcu odbornú pomoc a starostlivosť v prostredí, ktoré zohľadňuje ich potreby, zdravotný stav a emocionálne rozpoloženie.

www.green-hospital.com/...
www.room2525.de