Protišmyková dlažba

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

25 x 25 cm
25x 50 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

25 x 90 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

25 x 25 cm
25 x 50 cm
30 x 60 cm
Mozaika

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

25 x 25 cm
25 x 50 cm
50 x 50 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

30 x 60 cm
75 x 75 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

30 x 30 cm
30 x 60 cm
75 x 75 cm
60 x 60 cm