Protišmyková dlažba

Formáty dlažby

15 x 15 cm
30 x 30 cm
10 x 60 cm
15 x 60 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
120 x 120 cm

Sokle

Zaoblené - vo všetkých farbách 7 x 60 cm
Dekorované zaoblené 10 x 60 cm

Schodovky

30 x 60 cm
31 x 135 cm

Parametre

Mozaika 5x5 cm vo všetkých farbách
Mrazuvzdorný - Antibakteriálny povrch Hytect
Protišmyková trieda: všetky triedy až po najvyššiu

Formáty dlažby

15 x 15 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm

Sokle

Zaoblené - vo všetkých farbách 6 x 60 cm

Mozaika 5x5 cm vo všetkých farbách
Mrazuvzdorný - Antibakteriálny povrch Hytect
Protišmyková trieda: všetky triedy až po najvyššiu

Formáty dlažby

15 x 15 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm

Sokle vo všetkých farbách 6 x 60 cm

Mozaika 5x5 cm vo všetkých farbách

Mrazuvzdorný - Antibakteriálny povrch Hytect
Protišmyková trieda: všetky triedy až po najvyššiu.

Formáty dlažby

10 x60 cm
20 x 20 cm
15 x 60 cm
30 x 30 cm
30 x 60 cm
60 x 60 cm
90 x 90 cm
60 x 120 cm
60 x 90 cm

Mrazuvzdorný - Antibakteriálny povrch Hytect
Protišmyková trieda: R10/ A, R12V4

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

25 x 25 cm
25 x 50 cm
30 x 60 cm
Mozaika

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

30 x 60 cm
75 x 75 cm

Formáty bazénovej/ochozovej dlažby

30 x 30 cm
30 x 60 cm
75 x 75 cm
60 x 60 cm