Služby

Nezávislé platené služby

V prípade stavieb alebo bazénov v rozostavanej alebo v prípravnej fáze ponúkame:

 • architektonické návrhy
 • realizačnú dokumentáciu
 • kladačské výkresy
 • množstevné výkazy
 • výkazy/ výmer
 • dozorujúcu činnosť na stavbe
 • konzultačná činnosť s profesistami danej stavby
 • školenia odborných profesistov

V oblasti projekčného poradenstva sme k dispozícii v nasledovných oblastiach:

 • Stavebná fyzika a z nej vyplývajúce doporučené materiálové skladby/realizačné detaily
 • Konštrukčne detaily
 • Technologické postupy
 • Analýza požadovaných stupňov protišmykovosti a stupňov oteruvzdornosti podľa typu prevádzky
 • Zosúladenie s ostatnými profesiami
 • Kladačské výkresy
 • Výkresy dilatačných špár
 • Výkazy výmer-zadania pre plavárne a wellness
 • Statika
 • Realizačné detaily
 • Montážna dokumentácia, výkazy výmery-zadania pre prevetrané fasády

Štúdia uskutočniteľnosti

Východiskový dokument (priestorový program, odhad investičných a prevádzkových nákladov, odhad tržieb, kritériá EIA) slúžiaci ako podklad pre investora pred investičným zámerom a vyhlásením architektonickej súťaže - pre oblasti novostavby a rekonštrukcie aquaparkov, plavární, kúpalísk a wellness