Služby

Nezávislé platené služby

V prípade stavieb alebo bazénov v rozostavanej alebo v prípravnej fáze ponúkame:

  • architektonické návrhy
  • realizačnú dokumentáciu
  • kladačské výkresy
  • množstevné výkazy
  • výkazy/ výmer
  • dozorujúcu činnosť na stavbe
  • konzultačná činnosť s profesistami danej stavby
  • školenia odborných profesistov