Stravovanie

Do kategórie stravovanie spadajú všetky miesta vyznačujúce sa vysokou koncentráciou ľudí v uzavretom priestore. V týchto priestoroch je nevyhnutné udržiavať poriadok a hygienu, zabezpečiť bezpečný únik v prípade ohrozenia, ale aj stimulovať krásou a eleganciou.

V kombinácii s povrchovou úpravou hytect vhodné pre nákupné centrá, obchody, gastronomické priestory, exteriéry aj interiéry.

Všetky podrobné informácie Vám poskytneme v sídle našej spoločnosti.