Sponzorujeme - Ce 463 "KRÁSAVEC"

Predmetný dvojnápravový osobný vozeň 3. vozňovej triedy kombinovanej stavby s rázvorom 9,25 m (výrobca Ringhoffer, rok výroby 1911) demonštruje jeden z vývojových krokov z prvých rokov 20. stor. ku stavbe rýchlikových dvojnápravových vozňov, pri ktorých pomer hmotnosti a počtu sedadiel je priaznivejší než u vtedajších štvornápravových vozňoch. Vozeň je zaujímavý zvláštnym riešením dvojitého vypruženia, pri ktorom skriňa s vlastným rámom bola prostredníctvom štyroch kratších obrátených listových pružníc uložená na vlastnom pojazdovom ráme konvenčnej konštrukcie s dvoma nápravami, rajdovne uložených v pevných rázsochách.

Hoci toto riešenie malo svoje nevýhody (bolo drahé a komplikovalo údržbu spojok parného kúrenia a plynového osvetlenia medzi rámom pojazdu a rámom skrine), bolo vyrobených celkom 10 vozňov s 1. a 2. vozňovou triedou (ABe 47 – 56, roky výroby 1907 – 1908) a 17 vozňov 3. triedy (Ce 461 – 477, roky výroby 1911 a 1913). Z výroby bol vozeň označený ako BEB Ce 463, od roku 1918 BD Ce 463, od roku 1924 ČSD Ce 3-6818, od roku 1957 obdržal číslo Be 3-2245.

Vo februári 1959 bol pridelený Košickej dráhe pre mostný vlak ako obytný vozeň MSV 24 03 88 035. (Zuska, V.: Osobní vozy Buštěhradské dráhy, Lokálka Group Rokycany 2001, str. 49). Vozeň j e uložený v depozitári MDC Bratislava východ.


Posledný stav a využitie

Naposledy bol použitý ako ubytovací vagón pre traťový personál a jeho vtedajší stav bol značne zdevastovaný. Firma Agrob Buchtal Slovensko spol. s r.o. prijala v roku 2007 rozhodnutie vo výraznej miere sa spolupodieľať na jeho pamiatkovej obnove do prevádzky schopného stavu a prevziať gestorstvo nad manažovaním výkonu prác. Predpokladaný termín ukončenia obnovy sa odhaduje na koniec roka 2018. Tento vagón by mal v budúcnosti slúžiť reprezentatívnym múzejným účelom MDC- ŽSR.

zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, / MDC ŽSR / www.mdc.sk

Picture

Stav vagóna

Naposledy bol použitý ako ubytovací vagón pre traťový personál a jeho vtedajší stav bol značne zdevastovaný.

Jún 2007
Movie

RD Topoľčany

Vagón pred začatím jeho obnovy v depe v Topoľčanoch / fa. Jozef Majtán Stroj- mat / v júni 2007.

Jún 2007
Picture

Demontáž

Detail dvojitého pérovania v tom čase už demontovanej vagónovej skrine voči nosnému rámu vagóna v pôvodnom stave.

Aug. 2007
Location

Demontáž pokračuje

Skriňa vagóna oddelená od spodného rámu podvozku vagóna.

Aug. 2007
Location

Demontáž dvojkolesia

Demontované dvojkolesie vagóna z veľkými perami pripravené na vyčistenie a defektoskopické vyšetrenia dvojkolesia, obručí, perá a kovaných očiek pier vagóna.

Okt 2007
Movie

Poškodená konštrukcia

Po vyvesení skrine vagóna z nosného rámu a odkrytí jej drevenej skeletovej konštrukcie sa zistilo značné poškodenie skrine, ktoré by neumožnilo prevádzky schopnú obnovu vozidla. Z tohto dôvodu bolo prijaté rozhodnutie o jej kompletnom znovuvybudovaní z bukového a tíkového dreva, ako hodnovernej kópie pôvodnej skrine.

Jan 2008
Location

Nová skriňa

Novostavba drevenej skrine vagóna z tíkového a dubového dreva.

Júl 2009
Movie

Obnova nápravy

Detail obnovenej nápravy vagóna s dvojitým pérovaním.

Aug 2009
Location

Stav pred výmenou

Stav pôvodnej skrine vagóna, ktorá slúži ako vzor pre výstavbu novej skrine.

Jan 2010
Movie

Nová skriňa

Rozpracovanosť vozňovej skrine

Jan 2010
Location

Skelet takmer dokončený

Stav vagónovej skrine.

Feb 2010
Movie

Práce na interiéry

Práce na interiéry vagóna

Apr 2010
Location

Výstavba interiéru

Máj 2010
Movie

Elektroinštalácia

Zahájenie elektroinštalácie v interiéry vagóna

Jún 2010
Location

Hotová skriňa

Skriňa vagóna je hotová Júl 2010

Júl 2010
Movie

Interiér

Rozpracovanosť interiéru vagónu

Jún 2010
Location

Dokončenie opláštenia

Feb 2016
Movie

Interiér

Interiér je takmer hotový

Apr 2016